10 Perbedaan Metaxilem dan Protoxilem

Xilem dan floem adalah jaringan penghantar utama pada tumbuhan vaskular. Fungsi utama xilem adalah konduksi air dan mineral menuju pucuk apikal. Jaringan xilem…

Perbedaan xilem dan floem: Pengertian, fungsi, kesamaan

Xilem dan floem adalah komponen sistem jaringan pembuluh pada tumbuhan. Di bagian muda batang, xilem dan floem bersama-sama diatur sebagai bundel pembuluh angkut.…