Soal: Laju penguraian hidrogen peroksida dapat diperlambat melalui:

GliserinGliserin mempengaruhi laju dekomposisi hidrogen peroksida dan memperlambat reaksi. Soal: Laju penguraian hidrogen peroksida dapat diperlambat melalui: A » Gliserin B» Mangan oksida…