Kota Hantu Amerika: Cahaba, Alabama

Cahaba terletak di sebuah tikungan di mana dua sungai besar, Sungai Alabama dan Sungai Cahaba, bertemu. Dikenal sebagai kota hantu terkenal Alabama, Cahaba,…
© 2022 Perbedaannya.com